Johanna Holmgren
Senast uppdaterad 8 februari 2017

Skuleskogen. Kust med storslagna vyer och världens största landhöjning. Michael Engman / Engmanbild.

I Naturvårdsverkets årliga fördelning av resurser för skydd och åtgärder för värdefull natur kommer årets stora satsning att gå till att ersätta markägare vid nya naturreservat och nationalparker.

– Arbetet tar oss ett steg närmare att uppnå de nationella miljö- och friluftslivsmålen. I år lägger vi extra pengar på naturtypsskötsel. Det handlar om att bevara en mångfald av arter och livsmiljöer, berättar Claes Svedlindh, avdelningschef Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Naturvårdsverket kommer att fördela stora felar av medlen till de 21 länsstyrelser i Sverige som skyddar ovärderlig natur och genomför åtgärder i hela landet.

Genom de stora satsningarna blir naturen tillgänglig för fler.

– En stor satsning som vi jobbat med i flera år är att bygga nya entréer och leder i Tivedens nationalpark som enligt plan ska utvidgas i år. Dessutom kan vi rusta upp populära leder runt om i länet som har stort behov av underhåll, fortsätter Johan Wretenberg, länsstyrelsen i Örebro i pressmeddelandet.

Idag finns drygt 4500 naturreservat och 29 nationalparker i Sverige. Anslaget för skydd av värdefull natur ligger i år på 1 268 miljoner kronor och summan för åtgärder för värdefull natur ligger på 960 miljoner kronor.

Johanna Holmgren
Publicerad 8 februari 2017
Källor:

Naturvårdsverket