Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 6 september 2016
Avgaser och solljus

Forskare undersökte hjärnvävnad från 37 personer som levt i Manchester och Mexiko City.

Där upptäckte de mycket små, så kallade nanopartiklar av magnetit, en järnoxid som också kallas svartmalm. Klumpar av denna järnoxid har upptäckts i hjärnor förut och verkar bildas naturligt från järn som finns i hjärnan. Men dessa nanopartiklar har en annan form, de är nästintill perfekt runda, något som tyder på att de formats vid mycket hög värme. Teorin är nu att dessa partiklar kommer från luftföroreningar från bilavgaser eller industri.

Partiklarna är små nog att inandas genom näsan och kan ta sig till hjärnan via nervceller. De har upptäckts i mycket högre utsträckning än naturligt formade klumpar av magnetit. För varje naturlig klump finns ungefär hundra nanopartiklar som verkar komma från luften. Bara i ett gram hjärnvävnad hittades flera miljoner partiklar.

Möjlig koppling till Alzheimer

Forskare är oroade att partiklarna kan orsaka skada på nervceller i hjärnan. Tidigare forskning har visat att patienter med Alzheimer har högre mängd magnetit i hjärnan. Dessutom har luftföroreningar kopplats till ökad risk för Alzheimer. En teori är nu att metallpartiklar från avgaser kan ta sig till hjärnan där de bildar plack som skadar nervceller, typiskt för Alzheimer. Men den kopplingen är ännu svag, det behövs mer bevis för att partiklarna verkligen kommer från luftföroreningar och att de utgör någon fara.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 6 september 2016