Johanna Holmgren
Senast uppdaterad 13 april 2017

Allt fler söker sig till psykoterapi i primärvården, främst de som lider av ett stort antal olika psykiatriska symtom. Dessvärre är individuell behandling kostsam och resurserna är begränsade.

Vår nya forskning visar att mindfulness i grupp ger likvärdig effekt som individuell KBT på ett brett spektrum av psykiatriska symtom som är vanliga hos dessa patienter, säger Jan Sundquist professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och fortsätter:

Gruppbehandling med mindfulness kan bli ett populärt framtida alternativ för att hjälpa patienter, samtidigt som resurserna används mer effektivt.

– Vi har sedan tidigare visat att mindfulness i grupp är likvärdig individuell KBT vid behandling av typiska depressions– och ångestsymtom vilket vi även kunde se i denna studie.

Slutresultaten var påfallande lika

Genom att undersöka 215 patienter och se hur de förändrades under behandlingstiden, antingen med mindfulness i grupp eller individuell KBT, kunde de se att det inte fanns någon skillnad i behandlingseffekt mellan de olika grupperna.

De olika skalorna mätte bland annat symtom på depression, generell ångest och stress, men även tvångstankar, överkänslighet, aggression, fobisk ångest och psykotiska idéer.

– Eftersom den psykiska ohälsan ökar i mycket rask takt är det absolut nödvändigt att utöka behandlingen av denna patientgrupp i primärvården. Vår uppfattning är att de knappa resurserna bör delvis omfördelas till mindfulness i grupp, så att den begränsande tillgången på individuell psykoterapi kan utnyttjas optimalt, avslutar Jan Sandquist.

Johanna Holmgren
Publicerad 12 april 2017, senast uppdaterad 13 april 2017
Källor:

Lunds universitet