Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 13 april 2017

Allt fler söker sig till psykoterapi i primärvården, främst de som lider av ett stort antal olika psykiatriska symtom. Dessvärre är individuell behandling kostsam och resurserna är begränsade.

Vår nya forskning visar att mindfulness i grupp ger likvärdig effekt som individuell KBT på ett brett spektrum av psykiatriska symtom som är vanliga hos dessa patienter, säger Jan Sundquist professor i allmänmedicin vid Lunds universitet och fortsätter:

Gruppbehandling med mindfulness kan bli ett populärt framtida alternativ för att hjälpa patienter, samtidigt som resurserna används mer effektivt.

– Vi har sedan tidigare visat att mindfulness i grupp är likvärdig individuell KBT vid behandling av typiska depressions– och ångestsymtom vilket vi även kunde se i denna studie.

Slutresultaten var påfallande lika

Genom att undersöka 215 patienter och se hur de förändrades under behandlingstiden, antingen med mindfulness i grupp eller individuell KBT, kunde de se att det inte fanns någon skillnad i behandlingseffekt mellan de olika grupperna.

De olika skalorna mätte bland annat symtom på depression, generell ångest och stress, men även tvångstankar, överkänslighet, aggression, fobisk ångest och psykotiska idéer.

– Eftersom den psykiska ohälsan ökar i mycket rask takt är det absolut nödvändigt att utöka behandlingen av denna patientgrupp i primärvården. Vår uppfattning är att de knappa resurserna bör delvis omfördelas till mindfulness i grupp, så att den begränsande tillgången på individuell psykoterapi kan utnyttjas optimalt, avslutar Jan Sandquist.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 12 april 2017, senast uppdaterad 13 april 2017