Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 9 mars 2017

Fem barn i tvåårsåldern och två vuxna har insjuknat i mässling sedan januari rapporterar SVT Nyheter.

Smittspårning pågår nu för att ta reda på var personerna har smittats, om det är på sjukhus, vårdcentral eller annan plats. Detta främst för att förhindra att smittan sprids vidare.

Föräldrar som kommer till barnavårdscentral i Stockholmsområdet uppmanas även att vaccinera sina barn om de inte redan har ett skydd.

I Sverige ingår vaccin mot mässling i det allmänna barnvaccinprogrammet som del av MPR-vaccinet (mässling, påssjuka och röda hund). Vaccinet ges vid 18 månaders ålder. De som riskerar att smittas vid ett utbrott är därför barn under 18 månader och ovaccinerade personer.

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom. Det uppskattas att 90 procent av mottagliga personer blir sjuka efter nära kontakt med en smittad. Viruset orsakar en infektion i luftvägarna och ger hög feber, torrhosta och irriterade eller ljuskänsliga ögon. Efter några dagar uppstår röda utslag på kroppen.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 9 mars 2017