Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 22 mars 2017

En internationell observationsstudie på över 300 000 patienter med diabetes typ-2 visar att moderna blodsockersänkande läkemedel av sorten SGLT2- hämmare utklassar andra vanliga diabetesläkemedel.

Resultaten visar att SGLT2-hämmare minskar sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt med 39 procent. Dessutom minskar behandlingen antalet dödsfall bland diabetiker, oavsett dödsorsak med 51 procent.

Då över 80 procent av studiedeltagarna inte tidigare visat tecken på hjärt- och kärlsjukdom tyder resultaten på att läkemedlet inte bara är säkert för hjärtat men förebygger hjärtsjukdom och minskar dödsrisk.

Säkerhetsgranskning pågår

SGLT2-hämmare har dock nyligen uppmärksammats av en helt annan anledning. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA granskar nu denna klass av läkemedel då det finns tecken på att de ökar risken för amputationer, framförallt av tår. Det är ett fåtal studier på patienter med typ 2 diabetes och hög risk för hjärt- och kärlsjukdom som antytt en ökar risk.

Än är det oklart om en eller alla läkemedel av sorten SGLT2-hämmare bidrar till ökad risk av amputation men tills granskningen är klar har EMA varnat läkare som föreskriver läkemedlet att vara särskilt uppmärksamma på den potentiella biverkningen.

 

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 22 mars 2017