Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 14 juli 2016

I studien kopplas övervikt och fetma till ökad risk att dö i förtid. För personer med normalt BMI var risken att dö innan 70 års ålder 11% för kvinnor vilket steg till 15% för överviktiga. Risken var betydligt högre för män, 19% för normalviktiga och 30% för överviktiga.

Nära fyra miljoner människor ingick i statistiken som är en samling av över 200 studier ifrån Asien, Australien, Nya Zeeland, Europa och Nordamerika.

Rökning kan påverka BMI

Kopplingen mellan för tidig död och BMI över 25 (WHOs gräns för normalvikt) var stark i alla världsregioner som var inkluderade. Tidigare studier har menat att övervikt och fetma (BMI mellan 25-35) inte visat högre dödsrisk utan att endast extrem fetma var farligt. I denna rapport analyserades bara personer som aldrig varit rökare eller haft en kronisk sjukdom. Det är viktigt eftersom till exempel rökning i sig självt kan påverka BMI.

Forskarna såg även en förhöjd risk att dö i förtid för personer som var underviktiga. Lägst risk att dö i förtid hade personer med BMI mellan 20-25.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 14 juli 2016