Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 3 juni 2016

De nya reglerna gäller från och med första juni i år. De största följderna är:

 

  1. Fler barn får tillgång till HPV-vaccin  Tjejer som stod sig tveksamma till HPV vaccinet i femte och sjätte klass kan nu fortsatt få vaccinet fram till 18 års ålder utan kostnad.
  2. Fler barn får tillgång till vaccin mot pneumokocker   Hittills har åldersgränsen varierat för kompletterande vaccination mot pneumokocker. De tre första doserna mot pneumokocker får barn innan 1 års ålder men nu kommer kompletterande vaccin erbjudas upp till sex års ålder.
  3. Asylsökande barn får enklare tillgång till vaccin    Tidigare har asylsökande barn varit tvungna att få läkarordination för att ta del av barnvaccinprogrammet men nu kan BVC och elevhälsan erbjuda vaccin själva.
  4. Tydligare åldersgräns för difteri, stelkramp, polio och kikhosta    Tidigare har åldersgränsen för den fjärde dosen av vaccin mot dessa sjukdomar varierat mellan 5 och 6 år. Nu ska de ges vid fem års ålder för att slippa otydliga ansvarsförhållanden mellan BVC och elevhälsa.

”Genom att utvidga åldrarna för vissa vaccin jämnar vi ut de skillnader som funnits i olika delar av landet, säger Ann Lindström chef för Enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten till Läkemedelsvärlden.

dosering-av-vaccin

Så här har doseringen för vaccin sett ut under barnvaccinprogrammet fram tills nu.  Från Folkhälsomyndigheten.

I Sverige erbjuds alla barn vaccination mot nio sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, rödahund, Hib samt pneumokocker. Flickor erbjuds även vaccin mot HPV.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 2 juni 2016, senast uppdaterad 3 juni 2016