Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 3 april 2017

Efter ett år av tester hittades inte heller några uppenbara biverkningar. Foto: Pexels.

Behandlingen riktar sig specifikt till åldrande celler – skadade celler som byggs upp när vi blir äldre vilket kan leda till inflammationer och hälsoproblem.

Om liknande resultat kan replikeras i studier på människor, kan dessa peptider ligga till grund för nya behandlingar för åldersrelaterade sjukdomar.

Baserat på tester som involverar möss, fann forskare från Eramus University Medical Center i Nederländerna, att peptiden kan rensa bort åldrande celler genom att tillföra den naturliga celldödsprocessen av apotos, utan att påverka de friska cellerna.

Efter det att peptiden var administrerad, var effekterna i mössen dramatiska. Saknad päls kom tillbaka, njurfunktionen förbättrades och de behandlade mössen kunde springa dubbelt så långt som den obehandlade gruppen.

Går det att tillämpa på människor?

Trots att det inte finns någon garanti på att denna behandling går att fullborda på människor, är forskarna redan i full färd med att planera in kliniska prövningar.

– Denna våg av forskning om hur vi kan bekämpa åldrandet är ett komplement, och inte konkurrerande resultat, säger forskaren Peter de Keizer.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 3 april 2017