Johanna Holmgren
Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 24 maj 2017
Barn med autism som tittar in i kameran.

Gemensamt uppmärksamhetsfokus är bland de första stegen mot socialt samspel hos en människa. Det börjar redan när bebisen söker ögonkontakt med föräldrarna, men för barn med autism är den här förmågan nedsatt. Tillvägagångssätt som hjälper till att öka den här förmågan är därför viktiga i behandlingen av dessa barn.

Härma varandras beteenden

Imitation Responsiv (IR) är en metod utvecklad av Sahlgrenska universitetssjukhuset och bygger förenklat på att barnet stimuleras av att initiera och iaktta responsen hos en vuxen. Den vuxna härmar barnet.

Den andra undersökta metoden, intensiv beteende terapi (IBT), ger istället barnet uppgift att imitera vad den vuxna personen gör.

Efter att barnen fick en behandling som bestod av IR i kombination med IBT, visade det sig att de hade en signifikant säkerställd utveckling av gemensamt uppmärksamhetsfokus till skillnad mot barnen som bara fick en behandling med IBT.

– Efter en första behandlingsperiod om tre månader kunde vi inte se några större skillnader mellan de båda grupperna, säger Birgitta Spjut Janson som skrivit avhandlingen.

Men vid en långtidsuppföljning, tolv månader efter avslutad behandling visade det sig att de barn som deltagit i både IR och IBT hade en signifikant säkerställd utveckling av gemensamt uppmärksamhetsfokus till skillnad mot barnen i den andra gruppen.

– IR bör därför erbjudas barn med ADS under en inledande period, och sedan följas av en längre tids behandling med IR/IBT, säger Birgita Spjut Janson.

Först i världen

I andra länder finns det många liknande behandlingsmetoder som också visat på den effekt som forskarna kunnat se i denna studie. Men den här är ny och i Sverige är den avdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset först med att använda metoden.

Johanna Holmgren
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 24 maj 2017