Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 8 augusti 2016

När cirka 4000 genetiskt identiska tvillingpar med olika mängd kroppsfett blev jämförda av forskare på Umeås universitet kunde de tydligt se att högre BMI inte var kopplat till hjärtinfarkt eller död. Detta efter att ha följt och observerat tvillingparen under en 12 års period.

Däremot hade tvillingar med högre BMI en större risk att utveckla typ 2-diabetes.

bmi-overvikt-fetma-hjartinfarkt

– Resultaten talar för att livsstilsförändringar som minskar graden av fetma inte har någon effekt på risken för död och hjärtinfarkt, säger Peter Nordström i ett pressmeddelande och fortsätter:
– Men studien visar en stark association mellan fetma och diabetes, vilket talar för att hälsofrämjande inventioner för viktminskning kan vara mer effektiva mot diabetes än mot hjärtinfarkt och mortalitet.

Studien visar att:

  • Bland tvillingar med högre BMI (medianvärde 25,1) skedde under uppföljningsperioden 203 hjärtinfarkter (5 %) och 550 dödsfall (13,6 %).
  • Bland tvillingar med ett lägre BMI (medianvärde 23,9) skedde under samma period 209 hjärtinfarkter (5,2 %) och 633 dödsfall (15,6 %).
  • Till och med hos 65 tvillingpar där BMI sinsemellan skiljde sig med ett värde på 7 eller högre och där de större tvillingarna hade ett BMI på 30 eller högre, märktes ingen större risk för död eller hjärtinfarkt associerad med ett högre BMI.
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 8 augusti 2016