Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 28 juni 2017

Trots risk för allvarliga sjukdomar och till och med dödsfall undviker många att vaccinera sig mot influensa. För vissa handlar det om sprutskräck och därför letar forskare efter alternativa metoder att ge vaccin.

Det sista skriket inom vaccinteknologi är ett plåster med influensavacccin du själv sätter på huden. Plåstret har mikroskopiskt små nålar på ytan som levererar vaccinet in i huden.

Även om plåstret ser taggigt ut är det, enligt den senaste studien, smärtfritt. Dessutom är nålarna nedbrytbara i kroppen och plåstret kan slängas i vanliga sopor efter behandling.

Den första undersökningen av plåstret på människor påbörjades 2015 och omfattade 100 personer i 18 till 49 års ålder som inte fått influensavaccin året innan.

Sammanfattat visar studien att

  • Plåstret är säkert att använda
  • Plåstret ger immunologiskt skydd mot influensa
  • Deltagare starkt föredrar plåstret framför spruta

Inga biverkningar

Efter plåstret använts syntes lätt rodnad på huden som varade i två till tre dagar. Annars noterades inga biverkningar.

Långvarigt skydd

Vaccinet i plåstret gav en immunologisk reaktion (antikroppar mot influensa) likvärdigt de som fått vaccin med traditionell spruta. Antikroppar kunde fortfarande mätas sex månader senare.

Enkel förvaring

Studien visar att vaccinplåster inte behöver förvaras i kylskåp som traditionella vaccin behöver. De kunde förvaras utanför kylskåp i minst ett år utan att förstöras. Forskare bakom studien menar att detta även innebär att plåster enkelt kan fraktas eller postas till patienter.

– Det är väldigt tillfredställande och spännande att testa dessa plåster i en klinisk studie och med så lyckade resultat. Vi behöver nu gå vidare med fas två studier med fler människor och vi hoppas att de kommer hända snart, säger Mark Prausnitz, en av forskarna bakom tekniken, i ett pressmeddelande.

Forskarna arbetar även på att ta fram liknande plåster för vaccin mot mässling, polio och röda hund.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 28 juni 2017