Redaktionen
Senast uppdaterad 1 november 2016

– Historiskt har mycket av forskningen kring vår kost och risken att utveckla hjärtsjukdom fokuserat på fettintaget. Men de senaste åren har intresset för betydelsen av olika sockerarter ökat, påpekar Emily Sonestedt, kostforskare och docent vid Lunds universitet i ett pressmeddelande.

De allmänna kostrekommendationerna i Sverige anger att max 10 procent av vårt dagliga energiintag bör komma från tillsatt socker.

Fokus i denna studie är på sackaros, som finns naturligt i en del livsmedel som mejeriprodukter, bröd och marmelad. Men det större intaget av sackaros kommer till oss som en tillsats i sötade drycker, kakor och godis.

– Vi ville i studien undersöka om det redan vid ett mindre överintag av tillsatt socker gick att se ett samband med allvarlig hjärtsjukdom. För att efterlikna verkligheten så mycket som möjligt fokuserade vi på kostintaget i sin helhet och inte endast utvalda livsmedel som till exempel läskedrycker, fortsätter Emily Sonestedt i pressmeddelandet.

Studien gjordes på 26 000 testpersoner utan känd diabetes- eller hjärt-kärlsjukdom under en 17 årig uppföljningsperiod.

Stort intag av socker – ökad risk

– För det stora flertalet verkar inte konsumtionen av tillsatt socker vara ett problem när det gäller just det vi undersökt, det vill säga risken att utveckla hjärtinfarkt eller annan allvarlig hjärtsjukdom, säger hon och fortsätter:

– Men för ett litet antal personer med mycket stor konsumtion av tillsatt socker förhöll det sig annorlunda. Bland de 5 procent av deltagarna som fick minst 15 procent av sitt dagliga energiintag från sackaros ökade risken för hjärtinfarkt med ungefär en tredjedel.

Redaktionen
Publicerad 1 november 2016