Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 14 mars 2017

Läkemedel mot epilepsi och bipolär sjukdom som innehåller det aktiva ämnet valproat ökar risken för missbildningar och försenad utveckling hos barn som exponeras för läkemedlet i livmodern.

En granskning av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA från 2014 ledde till starkare varningar och begränsningar för användandet av valproat bland kvinnor som är eller kan bli gravida.

Sedan dess har uppföljande studier i Frankrike och Storbritannien visat tecken på att för många gravida kvinnor fortfarande använder läkemedlet.

Därför ska EMA nu utföra en ny granskning på effekterna av de senaste rekommendationerna och överväger att ytterligare strama åt begränsningar för att minimera risk bland gravida kvinnor.

Prata om riskerna med din läkare

Trots riskerna är det inte självklart att en gravid kvinna ska sluta använda valproat. Det gäller att väga faran av obehandlad epilepsi med risk för fosterskador. Detta menar EMA är någonting varje patient bör rådgöra med sin läkare om under tiden den nya granskningen pågår.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 14 mars 2017