Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 6 april 2017

Preventivmedlet Vasalgel är en gel som sprutas in i spermieledarna och blockerar spermier. Den senaste studien som dokumenterar Vasalgels effekt visar att gelen även kan tas bort, snabbt och enkelt, med en ytterligare spruta.

I studien följdes sju kaniner som fick Vasalgel injicerat i spermieledarna. Gelen fungerade effektivt i 14 månader innan forskare använde en bakpulverlösning för att rensa ut gelen.

Både spermiekoncentration och rörlighet återvände fort till nivåer som uppmättes innan preventivmedlet användes. Därmed fungerar Vasalgel som en reversibel vasektomi.

Hur fungerar Vasalgel?

Gelen är delvis porös och låter vätska och små molekyler passera men inte spermier. Tidigare studier på kaniner har visat att gelen effektivt filtrerar ut spermier inom en månad efter att gelen sätts in.

Därefter håller gelen i minst ett år då studier på djur inte fortsatt längre men forskare bakom preventivmedlet tror att det kan vara effektivt i fler år i människor.

Vasalgels effekt har även studerats i apor men den senaste studien i kaniner är första gången forskare visar att preventivmedlet är helt reversibelt med hjälp av en bakpulverlösning.

Bakpulver är känt för att på ett säkert sätt neutralisera syror. Med hjälp av en spruta med bakpulverlösning i spermieledarna kan gelen skonsamt brytas ned och spolas ut.

När spermieledare från kaniner som behandlats med Vasalgel och bakpulverlösning undersöktes under mikroskop syntes dock fortfarande spår av gelen vilket tyder på att en extra spolning med bakpulver kan behövas för att rensa ledarna helt. Därefter tar det omkring sex månader för spermiefunktion att helt återvända till det normala.

Förhoppningen är att kliniska studier i människor skall börja i 2018.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 6 april 2017