Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 30 mars 2017

Över 400 forskare har i ett världsomfattande samarbete granskat närmare 100 000 människors DNA för att spåra genetiska riskfaktorer bakom äggstockscancer.

Resultatet blev upptäckten av 12 nya gener som bidrar till att öka risk för cancerformen samt att kopplingen till 18 ytterligare, tidigare kända gener blivit bekräftat.

Ärftlighet spelar en viktig roll i äggstockscancer

För äggstockscancer står genetiska faktorer för omkring en tredjedel av en kvinnas risk att drabbas under sin livstid. Ärftliga fel i generna BRCA 1 och 2 står i sin tur för 40 procent av den ärftliga komponenten. Det är ovanliga genmutationer men som ökar risken för äggstockscancer dramatiskt hos kvinnor som bär på dem.

Mutationer som är relativt vanliga i befolkningen men som bara ökar risken för cancer med små mått lär stå för resten av den ärftliga komponenten. För att upptäcka gener med svag koppling till cancer krävs studier på ett mycket stort antal människor i världen, precis som detta forskningsarbete lyckats göra.

Framtidsutsikter

Liknande genetiska studier har redan bidragit till att framställa läkemedel mot BRCA1-associerad äggstockscancer och forskare bakom studien hoppas att det blir möjligt att bättre behandla och även förebygga cancerformen med hjälp av resultaten.

Dock är det ännu oklart vilken roll alla de nya genvariationerna spelar för att öka risken för äggstockscancer och detta blir målet för framtida forskningsarbeten.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 30 mars 2017