Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 3 oktober 2016
Alkohol fylls i ett glas

En forskargrupp från Linköpings universitet har hittat ett enzym som inte produceras i tillräcklig mängd i framlobernas celler hos alkoholberoende människor.

SONY DSC

En person med denna funktion intakt kan gå förbi en bar en varm dag och tänka, ”det vore gott, men jag kan inte ta en öl nu för jag ska tillbaka till arbetet”. Medan en alkoholberoende människa inte har tillräcklig impulskontroll för att låta det och tänker istället, ”det är varmt och jag är törstig.”

– PRDM2 styr aktiviteten i ett flertal gener som är nödvändiga för en effektiv signalering mellan nervceller. När för lite enzym produceras skickas inga effektiva signaler från de celler som ska stoppa impulsen, säger professor Markus Heilig vid Linköpings universitet.

hangoverI deras forskning gjorde de tester hos råttor. Där kunde de se att enzymet PRDM2 stängs av och att det i sin tur leder till att impulskontrollen försvinner. Råttorna fortsätter därför att konsumera alkohol, även när det är obehagligt.

I nästa steg slog forskarna ut produktionen av enzymet i framloben hos råttor som inte är beroende och även då såg de samma beteende, impulskontrollen försvann.

– Vi ser hur en enda molekylär manipulation framkallar viktiga delar av en beroendesjukdom. När vi nu börjar förstå vad det är som händer hoppas vi också kunna gripa in. Långsiktigt vill vi bidra till att få fram verksamma läkemedel, men det viktiga på kort sikt är kanske att få bort stigmatiseringen kring alkoholism, säger Markus Heilig.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 30 augusti 2016, senast uppdaterad 3 oktober 2016