Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 20 oktober 2016

Tumörer behöver inte bygga nya blodkärl för att överleva.

Det har länge varit känt att cancertumörer kan bilda egna blodkärl, detta har varit en grundpelare inom cancerforskning.

Läkemedel har också tagits fram för att motverka just detta, att tumörceller lockar nya blodkärl till sig och på så sätt får näring för att växa. Men dessa läkemedel har inte haft så stor effekt på till exempel ändtarmscancer som man hoppats på. Nu har vid Umeå universitet hittat en möjlig förklaring.

De visar att tumörceller inte behöver bygga egna blodkärl utan kan använda sig av befintliga kärlsystem. Cancercellerna kan växa på så sätt att de puttar undan kroppens friska celler och tar deras plats nära blodkärl där de får tillgång till näring.

Det visar sig att ungefär hälften av alla patienter med spridd ändtarmscancer har cancerceller som beter sig på detta vis. Hos patienter med bröstcancer som spridits till levern använder sig cancerceller så gott som alltid av gamla blodkärl istället för att bygga nya. Det kan förklara varför läkemedel i princip inte alls har fungerat hos de patienterna.

Nytt hopp för svårbehandlad cancer

I ett internationellt samarbete har Umeå-forskarna även testat att behandla tumörer med en kombinationstaktik. Genom att slå mot både nybildade blodkärl och cancercellers förmåga att växa nära redan befintliga blodkärl lyckades de krympa tumörer. Det öppnar för nya möjligheter att behandla cancerformer som inte fått hjälp av befintliga läkemedel.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 20 oktober 2016