Ingrid Lund
Senast uppdaterad 16 januari 2018

Solljus ger oss tydligen inte bara ett välbehövt tillskott av D-vitamin. Forskare i Kanada gör ett genombrott i forskning om kroppens fettceller och visar att de celler som ligger precis under huden krymper och töms på fett när de exponeras från solens blåa våglängder.

När solljus (specifikt det blåa ljuset) penetrerar huden och når fettcellerna stimuleras de att inte längre lagra lika mycket fett.

– Sett från andra hållet, låga nivåer av solljus som vi exponeras för under åtta månader om året i norra klimat kan främja fettinlagring och bidra till typisk viktuppgång som vissa av oss upplever under vintern, säger Peter Light, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Än så länge är resultaten bara observationer och att exponera sig för mycket solljus är inte att rekommendera som en metod för att gå ner i vikt menar forskarna bakom studien. Det är ännu oklart vilken intensitet och hur lång exponering som behövs för att ha en påverkan på fettcellerna. Men forskarnas förhoppning är att i framtiden hitta någon typ av behandling baserad på ljusterapi mot övervikt, fetma och möjligtvis diabetes.

Ingrid Lund
Publicerad 16 januari 2018
Källor:

journal Scientific Reports