Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 21 november 2016

Lukttestet kan identifiera personer i riskzonen för Alzheimer så att de kan få behandling tidigt.

Forskare har tagit fram ett nytt lukttest som kan identifiera människor i riskzonen för Alzheimer.

Det nya lukttestet har tre delar:

  • Deltagare får lukta på 10 dofter under två sekunder och svara på om de känner igen doften och kan matcha doften med en av fyra ord.
  • Deltagare får sedan lukta på 20 dofter och svara på om de känner igen doften från förra testet. De får även försöka matcha doften med ett ord.
  • Deltagare får göra 12 doftjämförelser, de får lukta på två dofter i taget och säga om det är samma doft är olika.

Sjukdomen börjar tio år före symtom

Det finns nu mer och mer stöd inom forskning för att neurologisk nedbrytning vid Alzheimer börjar så mycket som tio år före symtom som försämrad minnesförmåga.

Därför blir det viktigt att identifiera människor i riskzonen så att behandling kan börja tidigt och sakta ner sjukdomens framfart.

Lukttestet kan identifiera personer i riskzon

Testet har utvärderats på 183 deltagare varav 70 klassades som friska, 74 var oroliga för att de hade Alzheimers, 29 hade en mild försämrad kognitiv förmåga och 10 hade förmodligen diagnosen Alzheimer.

Svaren från delprovet med 20 dofter kunder skilja på deltagare i de fyra grupperna samt kopplades till förtunning av två olika delar av hjärnan, hippocampus som spelar en viktig roll i att lagra minnen och entorhinal cortex som kommunicerar med hippocampus. Båda delar är redan kopplade till Alzheimer.

Svaren på delprovet med 10 dofter visade tydlig skillnad mellan de olika deltagargrupperna. De som förmodligen hade diagnosen Alzheimer var inte bättre än slumpen på att identifiera dofterna.

De deltagare som hade sämre resultat på testen hade dessutom högre sannolikhet att bära på en genvariant som ökar risken för Alzheimer.

Forskare bakom studien menar att detta kan bli ett enkelt screening-verktyg för att identifiera personer som behöver och kommer dra nytta av tidig behandling.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 21 november 2016