Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 21 december 2016
Litet barn som äter vitt bröd. En ny undersökning har klurat ut hur man kan stoppa framtida fetmaepidemi med hjälp av att mäta barns BMI.

Genom att mäta barns BMI och vikt vid ett och fem års ålder kan vi få fram hur viktkurvan ser ut långt fram i tiden. På så vis går det att lägga upp en plan för de barn där kurvan visar en framtid med högt BMI och fetma.

– Fetma är till skillnad från övervikt klassat som en sjukdom och leder i sin tur till många andra ohälsotillstånd. Därför är det viktigt med såväl behandlingsinsatser som förbyggande insatser mot utveckling av övervikt och fetma i barndomen, säger Susann Regber, lektor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad, och en av forskarna i projektet i ett pressmeddelande.

Vid cirka nio månaders ålder har barn vanligtvis en topp i sin BMI-utveckling. När barnet är cirka sex år gammalt bör BMI-kurvan visa det motsatta, det vill säga en liten nedgång, för att sedan gå uppåt igen.

Därmed finns ett verktyg som kan användas i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn

Studien har visat att vissa barn varken har en topp eller en dipp i sin kurva och att dessa barn oftare har en BMI-utveckling som ligger över genomsnittet. På så vis kan ett barns framtida vikt förutsägas genom mätningar vid ett respektive fem års ålder.

38 000 mätningar gjordes under studietiden

Forskarna använde data med längd och vikt från drygt 4 700 barn, från födsel till åtta års ålder. För att få fram analyser att lita på genomfördes minst fyra mätningar på varje barn. Sammantaget resulterade alltså i upp till 38 000 mätningar.

– Denna kunskap är användbar i praktiken på så sätt att sjuksköterskor och läkare på barnavårdscentraler kan utgå från hur barnens BMI-kurva kan komma att utvecklas. Därmed finns ett objektivt verktyg som kan användas i det förebyggande arbetet mot övervikt och fetma hos barn, säger Susann Regber i pressmeddelandet.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 21 december 2016