Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 15 maj 2017

Enligt Världshälsoorganisationen har det dödliga ebolaviruset dykt upp på nytt i Centralafrika sedan det stora utbrottet i västra Afrika för två år sedan som orsakade 11 000 dödsfall.

Endast ett fall har bekräftats som ebola och patienten har dött. Sammanlagt nio fall är misstänkta, tre har omkommit och sex behandlas på sjukhus. Tidskriften Science rapporterar dock att det kan röra sig om mer än 50 misstänkta fall.

Utbrottet ska ha börjat den 22a april i Demokratiska republiken Kongo (DRK) men bekräftelse av ebola skedde inte förrän den 11e maj i stor del på grund av dålig infrastruktur i området och svårighet att få blodprover skickade till labb för analys.

Eftersom utbrottet fortfarande är litet kan insatser för att isolera patienter och se till att vårdarbetare får rätt skyddsutrustning räcka för att begränsa spridning menar WHO. Även utbildning för lokalbefolkningen om hur man minimerar risker att smittas behövs.

Läkare utan gränser (MSF) har skickat vårdpersonal för att hjälpa till i DRK.

Sedan utbrottet för två år sedan i västra Afrika finns ett vaccin tillgängligt men som fortfarande genomgår tester och ännu inte har fått fullt godkännande. En expertpanel vid WHO rekommenderar att vaccinet får ett speciellt godkännande och börjar användas omgående för vårdpersonal och anhöriga som kommer i kontakt med patienter.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 15 maj 2017