Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 9 juni 2017

Myom, godartade tumörer i livmodern, har tidigare kopplats till ökad risk för missfall. Kopplingen har blivit väl accepterad inom forskning och sjukvård.

Den senaste studien på myom, som pågått i tio år, hade först som syfte att ta reda på vilken sorts knutor som gav högst risk för missfall. Detta för att uppmärksamma kvinnor som har störst behov av en operation för att ta bort knutor innan en graviditet.

Men studien, baserad på 5500 kvinnor varav 11 procent hade myom, fann istället ingen skillnad i risk för missfall bland kvinnor med eller utan knutor i livmodern. Risken att drabbas av missfall var 11 procent i båda grupperna.

– Det här är goda nyheter för kvinnor. Våra resultat går emot rådande paradigm och har potential att minska onödiga operationer, säger Katherine Hartmann, huvudforskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Forskargruppen bakom studien tror att deras resultat avviker från tidigare studier på grund av flera förväxlingsfaktorer. Bland annat har tidigare studier inte haft lika stor mångfald i ålder och etnicitet bland deltagare och få studier har använt sig av ultraljud för att noggrant studera knutorna i livmodern vid studiens början.

Mer om myom

Myom är ofarliga muskelknutor som växer på insidan eller utanpå livmodern. Omkring en tredjedel av kvinnor över trettio år har en eller flera sådana godartade tumörer.

Tumörerna ger oftast inte symptom men om de blir stora kan de behöva opereras bort.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 8 juni 2017, senast uppdaterad 9 juni 2017