Redaktionen
Senast uppdaterad 30 maj 2016

I 2011 konstaterade den internationella myndigheten för forskning om cancer, IARC, att strålning från mobiltelefoner kan vara cancerframkallande. Beslutet kom efter flera rapporter visat en koppling mellan användandet av mobiltelefoner och en elakartad hjärntumör i människor. Sedan dess har forskare i USA försökt kartlägga effekten av så kallad radiofrekvensstrålning från mobiltelefoner i råttor och möss. Än är studierna inte helt färdiga, resultat från möss ska publiceras i 2017, men forskarna bakom studien fann resultaten från råttor så pass oroväckande att de valde att publicera redan nu.

Mellan 3% av han-råttor som utsattes för radiofrekvensstrålning i nio timmar om dagen i två år drabbades av samma cancerform i hjärnan som tidigare kopplats till användande av mobiltelefoner bland människor. De drabbades även av cancer i hjärtat.

cell-phone-radiation

Nyheten förra veckan att strålning från mobiltelefoner ökar risken för cancer slog ner som en bomb men resultaten har fått kritiker att höja ett varningsfinger.

Sedan publikationen har resultaten skapat oro och debatt kring säkerheten runt mobiltelefoner men flera forskare och recensenter av studien vill höja ett varningsfinger. Framförallt följande frågor har lyfts fram.

Endast han-råttor påverkades av strålning

En ökad risk för cancer i hjärnan och hjärtat syntes bland han-råttor men inte honor. Det kan betyda att hanar är speciellt känsliga för denna typ av strålning eller också är cancern inte alls orsakad av strålning och bara en olycklig slump.

Råttor som fick strålning levde längre

I jämförelse med en kontrollgrupp levde råttor som utsattes för strålning längre. I kontrollgruppen fick heller inte en enda råtta cancer. Det menar kritiker är ovanligt. Under normala omständigheter borde i alla fall några få procent av råttor få cancer och kanske om de hade levt längre hade de också blivit drabbade. Därför kan resultaten vara ett falskt alarm.

Är det relevant för människor?

Sist men inte minst är frågan om även människor kan påverkas av denna typ av strålning. Även om antalet fall av cancer var lågt (2%) skulle det ha en enorm effekt på vår befolkning eftersom så många använder mobiltelefoner idag i stor utsträckning. En sådan effekt menar kritiker skulle ha gjort sig synlig i statistiken de senaste 10 åren.

Det egentligen viktigaste som kom fram av studien är att vi behöver mer forskning för att förstå hur mobiltelefoner egentligen påverkar oss. Framförallt hur det är möjligt att radiofrekvensstrålning kan skada våra celler. Till skillnad från till exempel röntgenstrålning har inte strålning från mobiler tillräckligt med energi för att skada DNA inuti celler och därmed orsaka cancer. En möjlig förklaring är att radiofrekvensstrålning ökar mängden fria radikaler i våra celler som efter lång tids exponering kan skada oss, men detta är bara en teori.

Redaktionen
Publicerad 30 maj 2016