Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 3 oktober 2016

I en studie från Sahlgrenska akademin ingick cirka 150 skolbarn mellan åldrarna nio och tio. Barnen fick göra ett datorbaserat test (Logos-testet) som mätte deras läsförmåga på en rad olika sätt.

Skolbarnen gavs antingen Omega 3 – och 6 kapslar, eller likadana piller som innehöll placebo (palmollja) i tre månader. Studien var dubbelblind, vilket innebär att ingen, varken barnen, föräldrarna eller forskarna visste vilka barn som fick vilket preparat.

Efter ytterligare tre månader byttes all placebo ut mot riktiga Omega 3– och 6 kapslar, så att alla barn som ingick i studien fick tillskott av fettsyrorna under de tre månader som återstod av studien.

– Redan efter tre månader kunde vi se att barnens läsförmåga förbättrades av tillskottet med fettsyror, jämfört med de som fick placebo. Det var särskilt tydligt för förmågan att läsa ett påhittat ord högt och uttala det rätt (fonologisk avkodning) och för förmågan att läsa av en rad bokstäver snabbt (visuell förmåga), säger Mats Johnson, som är överläkare och forskare på Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin.

Omega-4-kapslar

Tidigare studier där forskare undersökt effekten av Omega 3 som tillskott till vanliga skolbarn har inte gett positiva resultat. Mats Johnson tror det kan bero på hur dessa studier var upplagda samt vilken kombination och dos av fettsyror som användes.

– Vår studie tyder på att barn skulle kunna ha nytta av ett kosttillskott med speciell sammansättning. För att ge ännu säkrare rekommendation bör resultaten också replikeras i fler studier, säger Mats Johnson.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 14 september 2016, senast uppdaterad 3 oktober 2016