Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 27 juni 2016
fabrik-skorstenar

Koldioxidutsläpp tillsammans med andra växthusgaser, framförallt från industrin, orsakar klimatförändringar och globala initiativ för att minska halterna av dessa gaser i atmosfären, utöver att minska utsläpp, behövs.

Allt liv på jorden förlitar sig, på ett eller annat sätt, på kol fixering. Till exempel växter, alger och vissa bakterier kan ta in koldioxid från miljön och tillsammans med solljus omvandla det till socker som de behöver för att leva och växa. Människan som organism fungerar i motsatt riktning, vi livnär oss på till exempel olika former av socker med kol i och släpper ut koldioxid i luften.

Koldioxidutsläpp tillsammans med andra växthusgaser, framförallt från industrin, orsakar dock allvarliga klimatförändringar och globala initiativ för att minska halterna av dessa gaser i atmosfären, utöver att minska utsläpp, behövs.

Blixtsnabb evolution i inkubator

Forskare i Israel har nu tagit på sig att omprogrammera bakterier, som vanligtvis lever på socker och släpper ut koldioxid, till att istället suga in koldioxid från sin omgivning.

Omprogrammeringen krävde genetisk manipulering av bakterien E.Coli så att den fick de instrument som krävs för att förvandla koldioxid till socker. Men bakterierna behövde också sporras att faktiskt använda dessa verktyg. Därför stängde forskarna in bakterierna i en inkubator där de hade väldigt lite socker, knappt tillräckligt för att överleva, men rikligt med koldioxid. Det bildade en stark evolutionär drivkraft för bakterierna att börja livnära sig på koldioxid.

Än släpper bakterierna fortfarande ut en del koldioxid under processen men om forskarna kan fortsätta manipulera bakterierna och förbättra dem kan de i framtiden användas för att rena atmosfären från växthusgaser som koldioxid. Dessutom kan olika grödor förbättras till att ge större skörd genom att producera mer socker och växa med hjälp av koldioxid i luften.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 27 juni 2016