Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 22 juni 2017

Gravida kvinnor rekommenderas vaccinera sig mot influensa då en infektion kan bli speciellt allvarlig under graviditeten. Tidigare studier har även undersökt om fostret har ökad risk för autism om mamman drabbas av influensa under graviditeten men få studier har baserats på mer än enkäter från studiedeltagare.

Den senaste studien som undersökt kopplingen mellan autism och en influensainfektion under graviditeten har förlitat sig på både enkäter och blodprov som kan bekräfta om mamman haft en influensa infektion. I studien ingick omkring 340 mammor till barn med autism och lika många kontrolldeltagare.

Blodprov som visade positivt för tidigare influensa A eller B kunde inte kopplas till ökad risk för autism hos barnet. Men när forskare kombinerade kvinnors egna rapporter om influensa-liknande symptom med blodprovsresultat, syntes en markant ökad risk. Dock var resultaten inte statistiskt signifikanta.

Resultaten visar därmed inte ett samband mellan influensa under graviditeten och ökad risk för autism men forskare bakom studien vill inte helt avfärda kopplingen. De förklarar varför det är viktigt att ta hänsyn till symptom som mamman rapporterar.

– Symptom är viktiga för att de indikerar hur starkt mammans immunsystem reagerar för att bekämpa influensan. Om en infektion bidrar till ökad risk är det förmodligen på grund av inflammationen kopplad till mammans immunförsvar snarare än själva infektionen i sig. Men mer forskning behövs, säger Milada Mahic, förstaförfattare bakom den vetenskapliga artikeln, i ett pressmeddelande.

Så kan mammor tolka resultaten

– Fostrets hjärna går igenom förändringar i snabb takt vilket gör den speciellt känslig för en stark reaktion från mammans immunförsvar. Med det sagt ska mammor inte tro att en infektion under graviditeten betyder att deras barn kommer drabbas av autism. Det kan vara en av många riskfaktorer, säger Ian Lipkin, huvudansvarig för forskningen, i pressmeddelandet.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 22 juni 2017