Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 18 april 2017

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen gjort en enkätundersökning och kartläggning av vården efter förlossning. Resultatet visar att det finns brister i vården och stora skillnader mellan landsting.

– Kartläggningen visar att uppföljningen av kvinnors hälsa efter förlossning behöver förbättras. Det är viktigt att alla kvinnor erbjuds en likvärdig, god vård av hög kvalitet, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Psykisk ohälsa förbises

Snittvårdtiderna på BB har sjunkit och ligger nu under två dygn vid vaginal förlossning. Enkätsvar från vårdgivare visar att de kortare vårdtiderna gör att man inte alltid hinner upptäcka amningsproblem eller symtom på psykisk ohälsa. Trots att studier visar att 8–15 procent drabbas av depression efter förlossning.

– Att föda barn är krävande, både fysiskt och psykiskt. Det är viktigt att sjukhusen säkerställer att de nyblivna mammorna får tid för att vila och återhämtning samt att de får stöd utifrån sina individuella behov, säger Emma Lindgren, utredare vid Socialstyrelsen i pressmeddelandet.

Vart femte sjukhus ger varken muntlig eller skriftlig information till kvinnorna om var de ska vända sig om de känner sig deprimerade efter förlossningen.

Rapporten visar också att det finns glapp i vården efter att mammorna lämnat sjukhuset, vilket bland annat kan påverka amningen.

Långvariga blödning och infektioner

Tidigare studier har också visat att 12 procent av nyförlösta kvinnor i Stockholm söker vård på en akutmottagning de närmsta veckorna efter förlossning, bland annat på grund av blödning, infektion eller olika bröstkomplikationer.

Det finns även ett behov av en ökad kontinuitet och samverkan i vårdkedjan, bland annat för att skapa en större trygghet i vården, skriver Socialstyrelsen. Idag träffar kvinnan till exempel olika barnmorskor före, under och efter graviditeten.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 18 april 2017