Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 1 juli 2016
barnfetma-riskzon

Studien visar att en persons genomsnittliga BMI över 30 år har starkare koppling till risken för hjärtsvikt än personens BMI idag.

Norska forskare visar att personer som är övervikt tidigt i livet fortfarande har hög risk för hjärtsvikt som vuxen även om det har nått ett hälsosamt BMI.

På 1960-talet deltog en stor del av befolkningen i Norge i ett screening program för tuberkulos. Då mättes också längd och vikt på deltagarna. Över 26 000 av invånarna deltog även i två ytterligare studier på 80- och 90-talet. Det gjorde det möjligt att undersöka om kroppsvikt i relation till längd (BMI) över 30 års tid påverkar risken för en rad olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Studien visar att en persons genomsnittliga BMI över 30 år har starkare koppling till risken för hjärtsvikt än personens BMI idag. Resultaten tyder på att övervikt försvagar hjärtat med tid.

Det är dock aldrig för sent att ändra din livsstil menar forskarna. Samma studie visar att risken för hjärtattack är kopplat till ditt nuvarande BMI och inte lika mycket hur din viktkurva har sett ut tidigare i livet. Högt BMI orsakar inte hjärtattack i sig självt men ökar risken för högt blodtryck, högt blodsocker och farliga blodfetter som i sin tur ökar risken för hjärtattack.

Se upp för jojo-bantning

Resultaten tyder också på att stora variationer i vikt under livet, både upp och ned, ökar risken för hjärtsvikt. De personer som höll en jämn vikt under en trettio-års period hade allra lägst risk.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 29 juni 2016, senast uppdaterad 1 juli 2016