Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 4 oktober 2016
Bebis tittar in i kameran.

Genom att följa vuxna personers exponering för potentiellt skadliga substanser under 20 års tid, kunde forskare se kopplingen mellan pappors rökning i tonåren och barn som föds med icke-allergisk astma. Medan barn till mammorna som endast rökt före graviditeten hade ingen ökad risk för astma.

Pappornas rökvanor under eller efter graviditeten påverkade inte risken för astma hos barnet.

Den ökade risken hos pappor före befruktningen kan tyda på effekter förmedlade via de manliga könscellerna. De differentieras till spermatogonier under tidig pubertet vilket kan vara ett fönster med ökad sårbarhet för skadlig miljöpåverkan, det skriver Läkartidningen.

Resultaten måste tolkas med försiktighet. Däremot stödjer studien att hypotesen att unga pojkars exponering för skadliga substanser påverkar risken för sjukdom också i nästa generation.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 4 oktober 2016