Sophie Karlsson, Skribent
Senast uppdaterad 11 januari 2019

Varierande situationer

Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på Intressegruppen för Assistansberättigade (ifA)

Personlig assistans beviljas personer med omfattande normbrytande funktionalitet. Assistansberättigade har behov av personlig assistans med grundläggande behov så som personlig hygien, det vill säga att duscha, gå på toaletten, att klä av och på sig, att inta sina måltider, kommunicera och ofta stort behov med övriga delar i vardagen som att arbeta, studera, vara förälder, vara barn, shoppa, städa, gå på dejt, promenad med hunden, göra inköp, köra bil, åka på resor och umgås med vänner. Så brett som livet är, lika brett är arbetsfältet för personliga assistenter och det kräver storflexibilitet.

En stor yrkeskår med arbete som gör skillnad

Personlig assistent är en stor yrkeskår, ca 90 000 stycken i Sverige arbetar som personlig assistent hos cirka 18 000 assistansberättigade.

  • Det bästa jobbet.
  • Det roligaste jobbet.
  • Det svåraste jobbet.
  • Det mest insiktsfulla jobbet.

Det är några exempel på vad personliga assistenter kan säga om sitt arbete. Målsättningen med arbetet är att personen som den personliga assistenten arbetar hos ska kunna vara en jämlik och fullt delaktig medborgare i samhället och att personen ska kunna uppnå goda levnadsvillkor. I den personliga assistansen är det den som har personlig assistans som avgör vad som är goda levnadsvillkor för den personen och den personliga assistenten är den som genom att assistera, utgör möjligheten för den assistansberättigade att uppnå goda levnadsvillkor. Den personliga assistenten ska kunna lägga sina egna värderingar åt sidan och låta någon annans värderingar ta plats.

Sätter de egna förmågorna på prov

Den personliga assistenten kan vara med den assistansberättigade i alla skeenden i livet, genom glädje, sorg, ilska, besvikelse och förälskelse och allt däremellan. Det är få förunnat att vara med någon på så nära håll och desto viktigare att samarbetet fungerar mellan individerna. Det innebär också att den som är personlig assistent finns med i alla möjliga sammanhang, vilket ofta kräver stor social kompetens och lyhördhet och förmåga att sätta fokus på någon annan än sig själv. På så vis kan personlig assistans-yrket leda till stor själv utveckling, förmågan att hantera olika situationer och personer är avgörande för att kunna vara en bra personlig assistent. Arbetet som personlig assistent erbjuder därför många personliga utmaningar. Personlig assistans är unikt på det viset eftersom du kommer ta del av någon persons vardag på ett sätt som inget annat yrke medför.

Det bästa yrket på flera sätt

Genom det breda spektrumet kan personlig assistans ge oerhört mycket för både den assistansberättigade och den personliga assistenten. En väl fungerande arbetsrelation ger stort värde i livet. Personlig assistans ger ökad livskvalitet till både den assistansberättigade och den personliga assistenten. Det är ett oerhört viktigt arbete där den personliga assistenten genom sin närvaro och arbetsinsats möjliggör frihet för den assistansberättigade och möjlighet att leva ett liv som fullvärdig medborgare. Något som inte vore möjligt utan den personliga assistansen.

Du kan läsa mer om ifA här.

Publicerad 5 december 2018, senast uppdaterad 11 januari 2019