Ingrid Lund
Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 29 september 2016

Klimatförändring som en konsekvens av människans påverkan på miljön är ett allvarligt hot mot vår planet. Ändå finns det vissa som förnekar forskning som visar att klimatförändring är ett faktum.

Tidigare forskning har visat att det är vanligare bland politiskt konservativa att förneka människans påverkan på klimatet. Kirsti Jylhä vid Uppsala universitet visar att både politiska ideologier och personlighetsdrag har en koppling till förnekelse.

Personlighetsdrag som korrelerar med förnekelse av klimatförändringar:

  • Låg empati
  • Hög dominans
  • Trångsynthet
  • Låg öppenhet för erfarenhet
  • Benägenhet att undvika oro
  • Auktoritär attityd

Förnekelse korrelerar även med det manliga könet och personer som accepterar hierarkiska maktstrukturer.

Kirsti Jylhä berättar i ett pressmeddelande hur man bäst kan försöka övertyga denna typ av person:

– Argumenten som används i klimatdebatten handlar ofta om att ge upp bekvämligheter i livet för att ta hand om naturen och de fattiga eller svaga i världen. Men det är kanske inte ett lockande argument för en person som ser världen ur ett hierarkiskt perspektiv. Det skulle kanske vara bättre att prata i andra termer och beskriva hur alla kommer att dra nytta av åtgärderna istället för att påverkas av följderna och att åtgärderna inte behöver vara ett hot mot den rådande samhällsstrukturen.

Ingrid Lund
Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 29 september 2016