Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 16 november 2016

Risken att drabbas av hjärtsvikt är nästan dubblerad bland kvinnor som äter mycket kött.

Över 100 000 kvinnor över 50 års ålder deltog i studien som undersökte kopplingen mellan protein i kost och framtida hjärtsjukdom.

Resultaten visar att frekvensen av hjärtsvikt var högre bland kvinnor som åt mycket protein, speciellt från djur.

Under 1993 till 1998 undersöktes kvinnornas kostvanor med hjälp av frågeformulär. Dessutom användes biomarkörer i blodet som ger en mer tillförlitlig bild av varifrån protein i kosten har kommit från. Under den perioden var alla kvinnor friska med hänsyn till hjärt- och kärlsjukdomar.

Nästan dubblerad risk

Men fram till år 2005 hade 1700 av kvinnorna drabbats av hjärtsvikt. Risken att drabbas var nästan dubblerad bland kvinnor som åt mycket kött jämfört med kvinnor som åt mindre protein från djur eller kvinnor som åt mer grönsaker.

Resultaten är korrigerade för utomstående effekter som ålder, etnicitet, kvinnornas olika utbildningsnivå, tidigare högt blodtryck eller diabetes.

Forskare bakom studien förklarar att mer protein från djur kan öka risk för hjärtsvikt genom att producera ämnen som blir skadliga för hjärtat eller genom att höja BMI, som är en riskfaktor för hjärtsjukdom.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 16 november 2016