Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 14 november 2016

Idag är många osäkra på vad missbruk faktiskt är och vart den ”magiska gränsen” går. Flera skulle även hävda att ordet ”beroende” eller ”beroendeframkallande” har använts så mycket i vardagliga sammanhang att det nu blivit ett meningslöst uttryck.

Det finns många neurotiska människor som inte är beroende av något

Mark Griffiths, psykolog med fokus på beroende vid Nottingham Trent University anser att en sund överdriven entusiasm bidrar till liv, medan ett beroende tar avstånd från det. På så vis är det enkelt att kunna se skillnad på vad som är ett riktigt beroende. Det skriver han i The Conversation.

För att det ska klassas som ett missbruk anser han att ett sådant beteende innefattar ett antal nyckelkomponenter, bland annat:

  • Övergripande upptagenhet med sitt eget beteende.
  • Beteendet prioriteras före andra aktiviteter och relationer.
  • Abstinensbesvär som gör det svårt att engagera sig i vardagliga uppgifter.
  • Beteendet sker allt oftare över tid.

Om dessa tecken förkommer skulle Mark Griffith klassa det som ett sant beroende.

Beroendeframkallande personligheter

Även om det finns många faktorer som bidrar till beroendeframkallande beteenden inklusive gener och personlighetsdrag, såsom hög neuroticism (orolig, olycklig, benägna att uppleva negativa känslor) och låg samvetsgrannhet (impulsiv, vårdslös, oorganiserad) är beroendeframkallande personlighet en myt, enligt Mark Griffith.

– Det finns många neurotiska människor som inte är beroende av något, så neuroticism behöver inte innebära en koppling till missbruk, säger han och fortsätter:

– Fastän det finns många människor med beteenden som innebär att man dricker för mycket koffein eller tittar för mycket på TV som normalt skulle beskrivas som beroendeframkallande, är det mer sannolikt att det är vanliga beteenden som är viktiga i en människas liv.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 14 november 2016