Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 7 juli 2016

Jordbruksverket har hittills haft drygt 190 ärenden gällande smittande smuggelhundar jämfört med de senaste åren då det totalt legat runt 250 per år. Vilket säger att antalet rabiessmittade hundar ökar i Sverige.

Hundarna som smugglas in från andra länder – som oftast Afrika – vaccineras inte som de ska. Därför är risken stor att de är smittade med bland annat rabies.

– Att köpa en insmugglad hund medför risker och kan orsaka lidande. Risken att smittas av rabies är generellt sett låg men i takt med att insmugglade hundar ökar så ökar också riskerna, säger Tjitte de Vries, chef vid avdelningen för djurskydd och hälsa och fortsätter:
rabies-hund
– Tillsammans med andra myndigheter jobbar vi aktivt för att stoppa handeln med insmugglade hundar samtidigt som vi ser över beredskapen mot ett eventuellt rabiesutbrott.

Om en människa smittas av rabies är det allvarligt då de oftast har en dödlig utgång.

Symptom hos hundar

  • Hos hundar börjar rabies med förändring av temperamentet. Hundar som normalt är vanliga mot människor blir plötsligt bitska och osäkra medan skygga hundar blir tillgivna.
  • Efter några dagar utvecklas sjukdomen till en aggressiv form eller en stum form. Vid den aggressiva formen vidgas pupillerna och djuret har en aggressiv blick och biter människor och djur. Även aptiten blir pervers och hunden kan äta både stickor och stenar.
  • Det aggressiva stadiet avtar efter några dagar och ersätts av konvulsioner och förlamning och slutligen dör djuret. Vid den stumma formen förblir hunden tyst, slö och gömmer sig ofta.
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 7 juli 2016