Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 18 november 2016
Barn som rider på en förälders axlar i storstadsmiljö där det finns risk för resistenta bakterier i luften.

I Kina dör 1,6 miljoner människor varje år av sjukdomar orsakade av luftföroreningar.

– Det här kan vara en viktigare spridningsväg än man tidigare trott, säger Joakim Larsson, professor på Sahlgrenska akademin och föreståndare för Centrum för Antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet.

Över 800 prover analyserades

I den färska studien letar forskare efter gener som gör bakterier motståndskraftiga mot antibiotika i totalt 864 prover med dna, insamlade från människor, djur och olika miljöer världen över.

– Vi studerade bara ett litet antal luftprover, så för att generalisera måste vi undersöka luft från fler platser. Men i de luftprover vi analyserade fanns en salig blandning av olika resistensgener. Särskilt oroande var att vi hittade en rad gener som ger resistens mot karbapenemer, en grupp antibiotika som man tar till vid infektioner orsakade av riktigt svårbehandlade bakterier, säger Joakim Larsson.

Resultaten från luftproverna som togs Peking ger däremot inte svar på om bakterierna faktiskt vad vid liv i luften och därmed utgjort en verklig fara.

Nästa steg i forskning handlar om hur resistens sprider sig via luften från europeiska reningsverk.

Ta reda på hur du kan bidra till att hämma antibiotikaresistens här. 

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 18 november 2016