Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 19 juni 2017

De områden i Sverige som kan komma att drabbas av vattenbrist i sommar är framförallt kustområden men även inlandskommuner i mellersta och södra Sverige.

Grundvattenmagasin som står för den kommunala vattenförsörjningen kräver en blöt höst och mycket snöfall under vintern för att fyllas på. Efter en torr höst och vinter står nu vattennivåerna på de lägsta som någonsin uppmätts.

Peter Olsson, professor i mark- och vattenteknik, säger till KTH att  landets kommuner kommer behöva planera bättre inför sådana situationer i framtiden. Med framförhållning kan till exempel grundvattenmagasin fyllas på med överskott av ytvatten.

– I värsta fall kan man behöva tvångsvis minska vattenförbrukningen, till exempel genom att sänka vattentrycket i ledningarna. Förhoppningsvis behöver man inte ta till sådana drastiska åtgärder i år. Men erfarenheter från bland annat Örebro visar att information och restriktioner när det gäller vattenanvändningen ger märkbara resultat i vattenförbrukning, säger Bo Olofsson.

Han ger även några tips på hur du själv kan bidra till att spara vatten.

  • Diska inte under rinnande vatten
  • Undvik onödig bevattning (till exempel gräsmattan)
  • Fyll disk- och tvättmaskiner fulla
  • Har du egen brunn sätt in snålspolande munstycken i kranarna

Tänk på att vatten är ditt viktigaste livsmedel!

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 19 juni 2017