Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 2 mars 2017

Forskare på Southern California universitetet spårade tobaksanvändningen bland fem olika grupper högskoleelever som tog examen 1995, 1998, 2001, 2004 och 2014.

Antalet elever som hade rökt den senaste månaden minskade från 19 procent 1995 till 9 procent under 2004. Det antalet har nu sjunkit till 8 procent.

giphy (8)

Men, gruppen som innefattade nästan 5500 studenter från 2014 var unik då de var den första gruppen som kunde välja att röka e-cigaretter. När forskarna då omformulerade frågan och frågade om de rökt e-cigaretter så sade 14 procent att de hade det.

Det tyder på att många tonåringar väljer att röka e-cigaretter när de egentligen inte hade valt att röka alls. Resultatet kommer från samma grupp forskare som i maj fann att tonåringar som gett e-cigaretter ett försök, är mycket mer benägna att prova vanliga cigaretter inom ett år än sina jämnåriga som inte har testat e-cigaretter.

Marknaden för e-cigaretter förändras ständigt. I förra månaden höjde Kalifornien minimiåldern för att köpa e-cigaretter från 18 till 21 år.

e-cigarett-röka-rökning

Hur ser det ut i Sverige då?

I Sverige får fortfarande minderåriga köpa e-cigaretter. Men inte så länge till. I höst får nämligen e-cigaretten en egen lag som bland annat förbjuder försäljning till barn under 18 år. Om tobaksdirektivsutredningen får sin vilja igenom, då det fortfarande är ett förslag till regeringen.

Om regeringen klubbar igenom lagen, börjar den gälla från och med 1 oktober.

Det har tidigare pågått en stor debatt kring e-cigaretter och om de klassas om läkemedel eller ej. Detta har resulterat i att utredningsprocessen förlängts och att EU-direktivets e-cigarettregler inte börjat gälla i Sverige än.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 15 juli 2016, senast uppdaterad 2 mars 2017