Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 19 augusti 2016

Forskare från Sahlgrenska vill inte påpeka de faktum att rökning är den största hälsofaran. De vill snarare förmedla hur viktigt det är att vara fysisk aktiv genom hela livet, då rökningen är de enda som kan vara mer farligt för hälsan.

Vi fann att låg syreupptagningsförmåga var kopplat till ökad dödlighet

Studien startade 1967 och inkluderade 800 män i 50 års ålder där majoriteten genomförde ett test som mätte deras fysiska maxkapacitet, det vill säga maximal syreupptagningsförmåga (VO2.)

running

Männen följdes upp ända till 2012, då de var 99 år gamla och under uppföljningen genomgick de upprepade undersökningar omkring var tionde år.

Uppgifterna om dödsorsaker hämtades från det svenska Dödsorsaksregistret.

Efter att ha läst igenom männens prover kunde forskarna se att varje steg i ökad syreupptagningsförmåga var kopplad till en 21 procent lägre dödlighet. Justeringar gjordes också för andra riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och serumkolesterol.

Skärmavbild 2016-08-19 kl. 11.02.38

– Vi fann att låg syreupptagningsförmåga var kopplat till ökad dödlighet. Sambandet mellan fysisk kapacitet och alla dödsorsaker var graderad, med allra störst risk i den grupp som hade lägst maximal syreupptagningsförmåga. Enbart rökning innebar en större risk för dödlighet, säger Per Ladenvall, forskare vid Sahlgrenska akademin i en artikel.

Han berättar även att nästa stora utmaning blir att hålla människan fysiskt aktiva och minska fysisk inaktivitet som stillasittande.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 19 augusti 2016