Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 25 oktober 2016
En cigarettfimp.

Experter har sen länge vetat att rökning orsakar förändringar i DNA-molekylen och nu vill de därför lära sig mer om hur pass stora förändringarna är och vad de kan innebära.

Forskarna kombinerade data från sexton olika tester från tidigare studier där totalt 15 000 personer hade lämnat blodprover för analysering av DNA-förändringar, något som kallas metylering.

DNA-molekylen innehåller instruktioner för tillväxt och utveckling i form av gener och så kallade metylgrupper längs molekylens yta kan avgöra vilka gener som aktiveras.

Teamet valde att jämföra:

  • 2400 nuvarande rökare som sa att de rökt minst en gång om dagen under det senaste året.
  • 6500 före detta rökare som hade slutat åtminstone ett år innan blodprovet.
  • 6600 som aldrig tidigare rökt.

Resultaten visade att rökarna hade 2623 olika metylerade platser på deras gener jämfört med icke rökarna.

Det motsvarar 7000 potentiellt drabbade gener, av vilka många är iblandade i olika cancerformer, högt blodtryck och andra hälsoeffekter av rökning.

– Men framtida studier måste fylla kedjan från DNA-förändringars genuttryck till sjukdomsresultatet, säger Roby Joehanes vid Beth Israel Deaconess Medical Center.

Enbart 186 av de metylerade områdena visade signifikant skillnad mellan före detta rökare och aldrig rökare.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 22 september 2016, senast uppdaterad 25 oktober 2016