Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 20 februari 2017

Rotavirus är en mycket smittsam mag- och tarminfektion som drabbar i princip alla barn i Sverige en eller flera gånger före fem års ålder.

Folkhälsomyndigheten bedömer efter en utredning att rotavirusvaccin uppfyller kriterier för att införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

I kraven för vaccin som kan ingå i ett nationellt vaccinprogram bedöms bland annat hur vanlig och allvarlig sjukdomen är, hur effektivt vaccinet är samt ekonomiska och etiska aspekt.

Nu ligger frågan på regeringens bord som beslutar om vilka sjukdomar som ska omfattas av vaccinationsprogram och baserar sitt beslut på underlag från Folkhälsomyndigheten.

Rotavirus ger allvarlig magsjuka

Rotavirus är en mycket smittsam mag- och tarminfektion som drabbar i princip alla barn i Sverige en eller flera gånger före fem års ålder. Vaccinet ger gott skydd och används redan i många länder världen runt.

Barnvaccinprogrammet

Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna och särskilda vaccinationsprogram. De särskilda gäller för särskilda riskgrupper, till exempel personer som har ökad risk att smittas eller blir allvarligt sjuka om de smittas. Barnvaccinprogrammet är ett allmänt program. Om regeringen beslutar att rotavirusvaccin ska ingå kommer vaccinet bli kostnadsfritt för alla barn i Sverige.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 20 februari 2017