Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 24 februari 2017

Risken att drabbas av ryggvärk under sin livstid är 84 procent.

En studie på 4390 danska tvillingar över 70 år visar att smärtor i ryggraden (rygg eller nacke) ökar risken att dö, oavsett dödsorsak. Detta jämfört med personer utan ryggvärk.

– Resultaten är betydelsefulla eftersom många tror att ryggvärk inte är livshotande, säger Paulo Ferreira, huvudförfattare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Tvillingstudie utesluter genetiska faktorer

Eftersom studien är gjord på tvillingpar är sannolikheten att resultaten är påverkade av genetiska faktorer mycket liten.

Ännu är kopplingen mellan smärta i ryggen och ökad dödsrisk oklar, ytterligare studier krävs för att bena ut förhållandet. Men forskare bakom studien tror att ryggvärk kan vara ett av flera tecken på försämrad hälsa bland äldre vilket ökar dödsrisken. Därför bör ryggvärk inom vården ses som en viktig faktor som påverkar människors livslängd och livskvalitet.

Tyvärr visar även andra nyligen publicerade studier att läkemedel mot smärta i rygg och ländrygg har liten effekt och har flera biverkningar. Den bästa behandlingen idag är en hälsosam livsstil med fysisk aktivitet.

Fakta om ryggvärk

  • Ryggvärk drabbar omkring 700 miljoner människor i världen
  • Ryggvärk är den ledande orsaken till funktionshinder i världen
  • Risken att drabbas av ryggvärk under sin livstid är 84 procent
Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 24 februari 2017