Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 28 november 2016
D-vitamin och en gravid mage.

Studien har gjorts på kvinnor med somalisk och svensk bakgrund inskrivna på mödravården i Borlänge. Nu har studien publicerats internationellt.

Ökad styrka och starkare skelett hos gravida och nyblivna mammor – det blev resultatet efter en studie där dessa grupper behandlades med D-vitamin och kalk.

– De här patienterna besvärades av att de kände sig svaga och hade kroppslig värk, och hade en särskild ”vaggande” gång när de gick. Jag började samla på mig blodprover och analysera dessa och såg en utbredd brist av D-vitamin och tecken på skelettnedbrytning hos flertalet. De uppvisade ofta värden långt från gränsvärdena för D-vitamin och var fysiskt svaga i händer och ben, säger Paul Kalliokoski, forskare vid Uppsala Universitet.

90 procent hade D-vitaminbrist

Alla kvinnor som sedan valde att medverka i studien fick råd om hur de skulle tillföra D-vitamin till kroppen. Exempelvis genom solning av huden under sommarhalvåret samt intagande av D-vitaminrik kost som fet fisk och mjölkprodukter (som också innehåller kalk).

Kvinnorna erbjöds därefter uppföljning efter fyra respektive tio månader. 71 kvinnor, varav 46 somaliska, kom till tiomånaderskontrollen och utgjorde därmed studiedeltagarna.

Styrkan ökade med 28 procent

Resultatet visade att D-vitaminnivåerna och även skelettnedbrytningen hade påverkats starkt positivt för båda grupperna.

– Hos gruppen somaliska kvinnor med låga D-vitaminnivåer hade styrkan efter tio månader ökat med 28 procent efter intag av kosttillskott. Styrkan blev signifikant bättre i händer och ben under studiens gång och skelettnedbrytningen sågs ha minskat av redan vid fyramånaderskontrollen. D-vitaminnivåerna normaliserades och bibehölls väl över vintern, säger Paul Kalliokoski.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 28 november 2016