Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 31 januari 2017

Studien omfattar 152 länder och representerar 97 procent av världens rökare. Resultaten visar att sex procent av världens sjukvårdskostnader går till att behandla sjukdomar orsakade av rökning.
Räknar man även in förlorad arbetsförmåga kostar rökning 1,8 procent av världens bruttonationalprodukt, vilket motsvarar omkring 1400 miljarder dollar (USD).

Rapporten visar även att rökning orsakar 12 procent av alla dödsfall bland personer i åldrar 30-69, detta motsvarar 6 miljoner människor per år. Resultaten är baserade på statistik från 2012.

Tidigare analyser har främst sett till höginkomstländer medan denna, senaste analys är mer omfattande. Hela 40 procent av räkningen för rökning kommer från utvecklingsländer visar rapporten.

Ansvariga utgivare vid Världshälsoorganisationen understryker därför hur viktigt det är att låginkomstländer implementerar starkare kontroll över tobaksprodukter.

Världshälsoorganisationen har tagit fram rapporten som underlag för målet att innan 2030 minska dödsfall orsakat av icke-smittsamma sjukdomar med 33 procent världen över.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 31 januari 2017