Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 15 juli 2016

Sjöar som fungerar som dricksvattenreservoarer blir varmare. Mängden organiskt material i vattnet ökar (något som visar sig genom att vattnet blir brunare). Nu visar studier gjorda vid Lunds universitet att det med relativt små medel går att bromsa de globala negativa effekterna av ett varmare klimat.

Det kallas biomanipulation

– Genom att avlägsna en del av den småfisk som livnär sig på zooplankton som till exempel vattenloppor, kan dessa överleva i stället för att bli fiskmat och därmed fortsätta att äta giftiga cyanobakterier, säger Pablo Urrutia Cordero, ekolog vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet i ett pressmeddelande.

Tack vare samlad data 19 år tillbaka i tiden, har Pablo Urrutia Cordero lyckats studera om denna teknik faktiskt fungerar, vilket han nu kan redovisa att den gör.giphy (9)

Nu vill han därför sprida sin kunskap och hoppas att myndigheter och andra som ansvarar för skötseln av sjöar tar till sig resultaten som han nyligen redovisade i sin avhandling.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 15 juli 2016