Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 25 augusti 2016

Sju av tio barn som inte är äldre än tre månader drabbas av kikhosta.

Då fallen kan bli livshotande för spädbarn har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya rekommendationer till hälso– och sjukvården för att stärka åtgärderna mot kikhosta.

kikhosta

I arbetet har de konsulterat experter, representanter inom sjukvården och smittskyddsenheterna i landet, för att slutligen kunna representera tre rekommendationer.graf-kikhosta-160825

  1. Vaccination i tid
    Redan efter första vaccinationen minskar risken för allvarlig sjukdom. Folkhälsomyndighetens rekommenderar därför att denna första dos inte försenas. Den första dosen kikhostevaccin erbjuds vid 3 månaders ålder, men får ges redan vid 2,5 månaders ålder enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter för vaccination av barn.
  2. Diagnos och behandling i tid
    Diagnos i tid gör det möjligt att behandla spädbarn i förebyggande syfte och innan sjukdomen blir allvarlig. När kikhosta misstänks – hos ett spädbarn, någon i spädbarnets närhet eller hos en kvinna i slutet av graviditeten – rekommenderar Folkhälsomyndigheten provtagning, diagnostik och tidig antibiotikabehandling med spädbarnet i fokus.
  3. Ökad uppmärksamhet
    Kunskap och medvetenhet om kikhosta har en tendens att minska i samhället när sjukdomen tack vare vaccination blir sällsynt. En hög medvetenhet och uppmärksamhet bland hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar minskar risken för spädbarn att få svår kikhosta. Folkhälsomyndigheten har tagit fram material som kan användas i undervisningssyfte och i diskussioner i hälso-sjukvården för att höja kunskapsnivån och medvetenheten om kikhosta.
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 25 augusti 2016