Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 30 november 2016

Idag står kyltransport för 80% av kostnader i vaccinationsprogram.

Vanligtvis klarar sig virus-vaccin bara några dagar i rumstemperatur eftersom virus är relativt instabila och börjar brytas ned.

Låg temperatur (2-8°C) däremot håller virusen stabila under längre tid. Den nya tekniken går ut på att stabilisera ingredienserna i vaccinet med hjälp av tillsatser som nanopartiklar eller sukros istället för kylskåp.

Tillsatsen sukros gör vätskan runt vaccinet mer trögflytande och kan hålla viruskomponenter i vaccinet stabilt. Ungefär som att tillsätta honung förklarar forskarna bakom tekniken.

Klarar rumstemperatur i flera veckor

Än så länge har metoden testats på bland annat Chikungunya vaccin som getts till möss. Tillsatserna har visat sig kunna bevara vaccin i rumstemperatur i flera veckor eller i vissa fall månader. Det kan dessutom bli möjligt att kombinera alla tre tillsatser för ännu bättre resultat.

Att bevara vaccin vid 2-8°C genom hela fraktkedjan är ett stort problem både för logistik och kostnadsmässigt, framförallt i utvecklingsländer. Enligt Läkare utan gränser är temperaturrestriktioner en av de största orsakerna till att vacciner inte når ut till alla som behöver dem.

Förhoppningen är att metoden ska öka tillgängligheten av vaccin i stora delar av världen och dessutom skära ner betydligt på kostnaderna. Det uppskattas att kyltransport idag utgör 80 procent av kostnaderna för vaccinationsprogram.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 30 november 2016