Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 1 november 2016

Enligt den senaste analysen leder miljögifter till stora kostnader inom vården.

Allt fler studier på senare tid har visat en koppling mellan miljögifter och ohälsa. Till exempel har miljögifter som PCB:er och insektsbekämpningsmedel som upptäckts i blodet kopplats till hög risk för diabetes.

Nu har forskare vid Uppsala Universitetgjort en kostnadkalkyl för att se hur mycket miljögifter kostar oss inom sjukvården. De visar att höga halter av PCB:er, insektsbekämpningsmedel, ftalater och fluorerade ämnen kan förklara 13 procent av diabetesfall. Det kan jämföras med fetma som orsakar omkring 40 procent av diabetesfall.

Analysen visar också att om vi minskade miljögifter med 25 procent skulle 150 000 personer i Europa räddas från diabetes. Det innebär ett sparande på 45 miljarder kronor per år inom sjukvården.

Beräkningarna baseras på en studie som undersökt ett stort antal miljögifter hos 1000 personer i Uppsala samt uppskattningar av vårdkostnad per år för en kronisk sjukdom som diabetes.

Ett incitament att satsa på miljön

– Man ser en tydlig bild, det vill säga att miljögifter leder till stora kostnader i vården. Då vi sett att miljögifter är kopplade till flera andra sjukdomar än diabetes skulle en minskning av dessa miljögifter kunna leda till stora besparingar inom vården på sikt, säger Monica Lind, en av författarna bakom analysen i Uppsala, i ett pressmeddelande.

Monica förklarar även att det funnits ett relativt lågt intresse för denna typ av forskning trots att sambandsstudier och djurstudier visat en koppling mellan miljögifter och ohälsa. Med denna kostnadsberäkning är det möjligt att visa att det faktiskt är lönsamt att satsa på detta område vilket borde vara ett incitament.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 1 november 2016