Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 22 augusti 2017

Enligt en utvärdering av Tysklands nationella riskbedömningsenhet finns en risk att barn i värsta fall kan konsumera tillräckligt med ägg för nå en skadlig dos fipronil.

Giftighet av fipronil har utvärderats i råttor och indikerar att högst 0,009 mg per kg kroppsvikt är säkert att äta vid en måltid eller under en dag utan att drabbas av några hälsorisker.

I värsta fall, baserat på de högsta nivåerna av fipronil som hittills uppmätts (1,2 mg fipronil per kg ägg i Belgien) kan barn överskrida den dosen. Bedömningen är baserad på europeiska konsumentmönster. Vuxna ska inte kunna nå denna dos.

Enligt Livsmedelsverkets matvaneundersökningar kan varken barn eller vuxna få i sig mängder fipronil som ger akuta symptom, inte ens storkonsumenter av ägg. Barn kan äta fem och vuxna åtta ägg om dagen utan hälsorisker menar Livsmedelsverket, även denna analys baserad på de högsta nivåerna av fipronil som uppmätts i Belgien.

Vad är fipronil?

Fipronil är ett bekämpningsmedel mot insekter som löss och fästingar och används endast till sällskapsdjur i Sverige. Fipronil får inte användas i livsmedelskedjan i EU men har kontaminerat ägg i Nederländerna efter att det felaktigt hamnat i medel som använts för att behandla kycklingstallarna. En polisutredning pågår.

Kontaminerade ägg har nått Sverige genom en grossist. De ägg som finns hos grossisten har stoppats och de som redan levererats till kunder har spårats.

Livsmedelsverket tar stickprov för att kontrollera kontamination med fipronil för vegetabiliska men inte animaliska livsmedel. Efter denna händelse är det även inkluderat i provtagning för ägg.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 22 augusti 2017