Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 13 juli 2016

I en studie som tagits fram av Johannes Hagen, forskare vid institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, visar hur hälsan påverkats av en senare pension.

Såhär gjordes studien

De personer som var med i hans avhandling var kvinnor födda under perioden 1935-1943 och som vid 62 års ålder tillhörde någon av de yrkesgrupper inom kommun- och landstingssektorn som hade en pensionsålder på 63 år.

Undersökningen utgick då från statistik som visar hur ofta kvinnorna varit inlagda på sjukhus, hur mycket läkemedel de fått utskrivna och hur många som dog före 70 års ålder.pensionar-halsa

Det såg positivt ut …

Rapportens sammanfattning visar att en senare pensionering troligtvis inte påverkar människans hälsa. Då Hagen utgick från att resultatet för dessa kvinnor kan generaliseras till andra yrkesgruppen, kan alltså en höjd pensionsålder till och med ha en positiv effekt på samhällsekonomin i form av högre arbetsutbud utan att behöva öka kostnaderna för hälso- och sjukvård.

… men

I avhandlingen skriver han att en senare pensionering även kan ha en negativt effekt på både mental och fysisk hälsa, då fortsatt arbete kan leda till försämrad hälsa genom arbetsrelaterad stress och mindre tid för att prioritera sin hälsa.

Läs hela avhandlingen här.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 13 juli 2016