Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 20 april 2017

Generellt sett ser folkhälsan god ut i Sverige och de flesta har det bra och skattar sin hälsa som god. Dödligheten har minskat i både hjärt-kärlsjukdom och de fyra vanligaste formerna av cancer – med undantag för lungcancer bland kvinnor.

Hälsobovarna depression och fetma

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, då främst bland unga kvinnor och personer med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå.

Folkhälsomyndighetens rapport visar även att drygt hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har nu övervikt eller fetma.

– För fysisk hälsa ser vi att flera riskfaktorer ökar, som övervikt och fetma, och allt fler uppger att de har högt blodtryck, säger Fatima Azerkan, utredare på Folkhälsomyndigheten som har lett arbetet med rapporten i ett pressmeddelande.

Utbildning

Ohälsan – både fysisk och psykisk – är nästan genomgående större bland personer som saknar gymnasial utbildning jämfört med personer som har en utbildning på eftergymnasial nivå.

– En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling. Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan i Sverige och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten i pressmeddelandet.

Sammanfattningsvis

  • Det är positivt för folkhälsan att andelen personer som riskkonsumerar alkohol (17 procent) och röker tobak dagligen (9 procent) minskar i befolkningen 16–84 år.
  • Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Mot den bakgrunden är det oroande att andelen elever i årskurs 9 med behörighet till gymnasiet bara var 87 procent 2016 och att endast 69 procent av gymnasieelever tar examen inom 4 år.
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 20 april 2017